ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 καθιερώθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργατικό δυναμικό. Η Υδρομηχανική, στελεχωμένη με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, είναι σε θέση να σας παρέχει τις υπηρεσίες της!

Μερικές από τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

 • Η παροχή προς την επιχείρηση υποδείξεων και συμβουλών, εγγράφως ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 • Η παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού.
 • Ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • Η αναφορά στον εργοδότη οποιωνδήποτε ελλείψεων ή παραλείψεων στα συστήματα ασφάλειας.
 • Η διερεύνηση των αίτιων των ατυχημάτων.
 • Η ενημέρωση των εργαζομένων για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης
Για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

 • επιθεωρεί τακτικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη.
 • προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • επεξηγεί στους εργαζομένους την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
 • ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους.

Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι υποχρεωτική. Έτσι κάθε εργοδότης, εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας, θα πρέπει να μεριμνήσει να έχει και τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης κίνδυνου γίνεται από τον Τεχνικό Ασφάλειας σε συνεργασία με τον εργοδότη ή τα αρμόδια τμήματα που διαχειρίζονται την επιχείρηση.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

 • Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
 • Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Συνοπτικά η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου έχει σαν σκοπό να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κινδύνους που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας και γενικά να κάνει πιο εύκολη και ασφαλή την εργασία των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο.


Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερα...

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας για κάθε επαγγελματία!

Επαφή

ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Έκθεση: Πάργας 10, Ηγουμενίτσα, 46100
Κεντρικό: Σύβοτα Θεσπρωτίας

2665093066
2665027013

Νέα

 • 2014-11-14 13:00

  Ερωτήσεις και Προτάσεις

  Θα θέλατε να μας κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή σας; Παρακαλούμε...

Όλα τα άρθρα

Δημοσκόπηση

Σας άρεσε η νέα μας ιστοσελίδα;

Σύνολο ψήφων: 1753

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode