ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ-NET METERING

Νέο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ψηφίστηκε στο τέλος του 2014. Αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Αναλυτικά το νομοσχέδιο μπορείτε να διαβάσετε  εδώ 

Τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος είναι τα εξής:

 • ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (KW): Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 KWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20 KWp. Για νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς το όριο μπορεί να επεκταθεί στο 100% της συμφωνημένης ισχύος. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς δε μπορεί να υπερβαίνει τα 500 KWp.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα όρια είναι χαμηλότερα.

 • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ: Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση. Πλεονάσματα ενέργειας μεταφέρονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο κατανάλωσης προβλέπεται κλιμακούμενη χρέωση στο ανταγωνιστικό σκέλος, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό. Εγκαθίστανται δύο μετρητές διπλής κατέυθυνσης. Ο μετρητής 1 μετράει την καταναλισκόμενη και την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια. Ο μετρητής 2 μετράει την εισερχόμενη και την εξερχόμενη προς το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια.
 • ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Το πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Τα φωτοβολταϊκά μπορεί να εγκατασταθούν επί εδάφους, επί των κτιρίων ή σε άλλες κατασκευές περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν την κυριότητα είτε τη νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη όπου απαιτείται.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ: Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Δικαίωμα ένταξης έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία βάσει του Αστικού Κώδικα.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος για εικοσιπέντε (25) έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία σύνδεσης του συστήματος. Προύπόθεση για την ενεργοποίηση του συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης  στο όνομα του αυτοπαραγωγού.
 • ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΥΚΩ: Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ επιβάλλονται επί της διαφοράς της εξερχόμενης ενέργειας από την εισερχόμενη ενέργεια. Αν η διαφορά είναι αρνητική πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό ως εξερχόμενη ενέργεια. Οι χρεώσεις ΥΚΩ επιβάλλονται επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, δηλαδή: αθροίζουμε την εισερχόμενη ενέργεια και την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα, και αφαιρούμε την εξερχόμενη προς το δίκτυο ενέργεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ NET METERING

 • Πετυχαίνουμε την ενεργειακή αυτονόμηση της επιχείρησης και την καθιστούμε ανεξάρτητη από μελλοντικές αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος.
 • Ορθολογικός τρόπος ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς παράγεται επί τόπου πρωτογενής ενέργεια και δεν επιβαρύνεται λογιστικά κάποιος φορέας.
 • Ο Συμψηφισμός αφορά την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, μπορούμε να υπολογίσουμε τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια για ένα έτος και να ικανοποιήσουμε πλήρως τη ζήτηση αυτή, εγκαθιστώντας το κατάλληλης ισχύος φωτοβολταϊκό σύστημα.
 • Αυξημένα όρια ισχύος! 20KW για ιδιώτες, ή στο 50% της συμφωνημένης ισχύος για επιχειρήσεις, με μέγιστο τα 500KW

Επαφή

ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Έκθεση: Πάργας 10, Ηγουμενίτσα, 46100
Κεντρικό: Σύβοτα Θεσπρωτίας

2665093066
2665027013

Νέα

 • 2014-11-14 13:00

  Ερωτήσεις και Προτάσεις

  Θα θέλατε να μας κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή σας; Παρακαλούμε...

Όλα τα άρθρα

Δημοσκόπηση

Σας άρεσε η νέα μας ιστοσελίδα;

Σύνολο ψήφων: 1753

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode